Battle Realms VIETSUB Kenji`s Journey ( Serpent ) Tập 2

Battle Realms VIETSUB Kenji`s Journey ( Serpent ) Tập 2


5 thoughts on “Battle Realms VIETSUB Kenji`s Journey ( Serpent ) Tập 2

  1. Trận này anh nên kéo quân tới chỗ đóng quân bên camp dragon để chiêu mộ tướng mới, chỗ mà gặp em cung á, nhưng ở phía dưới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *