6 thoughts on “Arve fox

  1. Lyrics:

    Da ringte jeg til'e mor og pappa, åg då sa mor, hei Arve!

    Det var kjekt å'å møda deg. Men, hva skjedde nå?

    Å då sa mor atte pappa lagg på, den sykehus i Stavanger.

    Men jeg had-de så lyst til å kjøba banan til meg skjøl. Å

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *